Widziałem śpiącego anioła będącego człowiekiem
Widziałem śpiącego człowieka będącego aniołem
I ona nim była
Aniołem marzeń

K