Zatańczyć chciała ze śmiercią
Z ciemnością, Panią nocy

Błagała o życie sprzedając duszę
Wołała o pomoc, lecz nikt nie przyszedł

Siedziała w próżni: sama i samotna
Samotna jak wtedy, gdy nie była sama

Pokochała noc.. a zaraz potem życie.

K