patrzę…
by zobaczyć Twoje wnętrze
poznać to, co jest ukryte
zaprzyjaźnić się z Twoimi
najskrytszymi myślami i uczuciami
by wiedzieć
kiedy się uśmiechasz,
a kiedy płaczesz…

fou